bg.jpg
bg.jpg
1/ น้ำหวานจากดอกมะพร้าว
น้ำหวานจากดอกมะพร้าว
คือวัตถุดิบตั้งต้นของเสือบิน เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย
เก็บสดใหม่ทุกวัน
ส่งตรงจากสวนสู่โรงงานเสือบิน
bg.jpg
2/ การหมักแบบดั้งเดิม
การหมักแบบดั้งเดิม
สูตรเฉพาะของเสือบิน ใช้ระยะเวลาหมักอย่างน้อย 90 วัน กว่าน้ำหวานจากดอกมะพร้าวจะแปรรูป  เป็นน้ำส้มสายชูหมักตามธรรมชาติที่มีกลิ่นหอมละมุน
ลงน้ำหวานจากดอกมะพร้าว
จากนั้นเติมยีสต์และเชื้อจุลินทรีย์
ไหดินเผา
bg.jpg
3/ การบ่ม
การบ่ม
นำน้ำส้มสายชูจากดอกมะพร้าวที่ได้หลังจากการหมักไหดินเผา ถูกนำมาบ่มต่ออีก 1 เดือนในถังขนาดใหญ่เพื่อให้รสชาติและกลิ่นคงที่
bg.jpg
4/ การต้ม
การต้ม
เข้าสู่กระบวนการต้มเพื่อควบคุมคุณภาพในการเก็บรักษา ซึ่งสามารถยืดระยะเวลาให้นานยิ่งขึ้น
bg.jpg
5/ กรองใสและบรรจุ
กรองใสและบรรจุ
กรองตะกอนต่างๆ ให้น้ำส้มสายชูใสดูน่ารับประทาน ก่อนบรรจุลงขวดและตรวจสอบคุณภาพสินค้าอีกครั้ง
ส่งถึงลูกค้า
ด้วยคุณภาพ
วัสดุคุณภาพสำหรับอาหาร

กรรมวิธีการผลิต